La Giunta nova a fatia! (opuramenti … frusciu ti scopa nova) – di Candillinu

Appena annu spicciati ti vutari

Ci è persu è sparitu ti la chiazza

Ci è vintu è pinsatu allu fatiari

Cu sicchi, acqua scopa e na ramazza!

 

‘Ntunucciu, se capati l’Assissori,

nu Presitenti, e cincu fatiaturi

tre masculi e do’ femmini ti cori

e nna scummessa totta ti favuri

 

Rivuetu ‘ntra Misciagni a prima acchitu

Carmela cu Tiresa e cu Rrubertu,

anziemu cu ‘mpa’ Peppu e cu ‘Ntunellu

 

cu sembra lu paisi cchiù pulitu

annu fatiatu tutti a cori apiertu!

frusciu ti scopa nova e … bellu bellu!

Candillinu

 

1-10 (acc. 2-6-10)

12-14 (acc. 1-6-10)

 

21 giugno 2019 cuandu ‘cumparama ‘Ntunucciu è quaggiatu la Ggiunta!

Era bbuenu tiempu ca’ no’ mi facìa a sentiri. Aggiu statu fori terra e mo’ aggiu turnatu! E c’aggiu ‘ntisu? Annu futtutu nterra cumparama Peu ti sinducu e tinimu n’atra virnata pi’ museu! Beh, però ‘Ntunucciu la Ggiunta e nu Presitenti tuttu nuevu ne le prisintata ca cu la contu totta m’annu rizzicatu li carni!

Lu presitenti si chiama Ture e iu pinsava ca era qualche parenti ti la bonanama ti Nicola Turi ca cuandu scia a ddo’ lu Sammichilanu lu chiamava Ture (sempri tutti li cosi cu la e alla fini) ma non è cussì e iu no’ lu canoscu. Poi to belli femmini ca no’ si po’ diri nienti, anzi! Caru ‘Ntunucciu li masculicchi ca scapatu so’ nu picchi scarcinati allu cunfrontu!

Comu santu sia sia la Ggiunta sta fatìa? Berlusconi? E ce n’amma fari ti li cientu ggiurni! A Misciagni si fatìa  a prima nomi, anzi siccomu cincu ‘ssisori so’ picca n’ammu giuntu n’atri quattru ppi’ sippuntu! E cu no’ ddicunu:  “na’ fatìa, na’ fatìa” annu llavatu la chiazza, annu livatu l’erva li bbacchittuni e annu cuminzatu cu llevunu li zzocculi ti ntrà li fugnaturi.

Perdenni Candillinu ca’ pi’ sti cosi teni nasca è pinzatu ca la cosa non ci tura e comu ticìunu l’antichi sembra ca eti nu frusciu ti scopa nova e ancora pirdenni è fattu ‘n’atru zzunettu. E no’ vi ni curati ci stu zzunettu c’è misu picca pipiruncinu, Candillinu  ni ‘sta pripara atri. E cutitivi la festa ti la Matonna ti Lugliu e alla prucissioni a prima fila tutti seri seri e piettu ti fori (sinducu, onorevuli, ‘ssissori compresi li femmini) ca cussini comu si ticìa na’ vota, caru Candillinu ci no’ mbivi, sciacqui!

Lu prossumu zzunettu: la Matona sapi

Related Articles